2014 > 06

Björn Röhsman har lämnat oss. Björn blev invald i föreningen 1993. Han var välkänd fotograf och uppmärksammad bildspelsproducent hos Hasselblad.

Björn kom att göra vår förening stora tjänster bland annat som styrelseledamot, webbansvarig och inte minst som produktionsansvarig för flera N-projekt. Tidigare till exempel Nordens Arks audiovisuella information om våra groddjur och nu senast bildspelet vid Tåkerns naturum.

Han var inte de stora ordens man men blev uppskattad av alla för sitt sätt att vara. Björn var ödmjuk. Han var klok och kunnig. Vi som haft förmånen att lära känna Björn närmare kan också intyga hans vänfasthet. Han var alltid beredd att ställa upp om hjälp behövdes. Och i fält var Björn den som hade orken och uthålligheten. Han kände starkt för vår förening. Vi har mist en hängiven kollega och verklig vän, en hedersman vars minne kommer att leva.
Björn blev naturen trogen in i det sista. Med familjen och kamera besökte han märkt av sjukdom Tåkern, Öland och sommarvistet Solbacka veckorna innan han gick bort. Björn blev 66 år.

Jan Grahn 

Läs hela inlägget »

Efter förfrågan så kommer jag att ställa ut bilder på Korså Herrgård även denna sommar. Utställningen heter "ögonblick i naturen" och öppnar den 21/6. Öppettider på Korså Herrgård är torsd-söndag mellan kl 12-17. Utställningen pågår under hela sommaren och ni är varmt välkommna.Mer info finns på www.korsabruk.se

Läs hela inlägget »