Detta är ett blogginlägg

Knoppar och knott

100606

Den senaste tiden har jag ägnat åt växtfotografering, vilket har varit skönt då jag tillbringat för mycket tid i mina gömslen den senaste tiden.Men i de fuktiga marker där jag krypit omkring fanns de minimala vampyrerna som ställde till en del, det kändes som nån hällde syra i ansiktet då knottsvärmen gick till attack ! Men man får härda ut trots igensvällda ögon, speciellt då det är så vackert när man ligger med makroptiken i marknivå. Tycker ibland att knopparna kan vara vackrare än blommorna på vissa växter. På bilden är det midsommarsblomstrets knoppar i svagt motljus som avbildats.

 

Lars-Göran

Senaste inlägg